1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej lub e-mailowej akceptacji projektu lub wydruków próbnych przez Zamawiającego lub w momencie potwierdzenia przez Wykonawce otrzymania pliku w odpowiednim formacie do druku. Wykonawca nie przyjmuje potwierdzeń telefonicznych. 

2. Realizacja zamówienia zostanie dokonana w ustalonym terminie po akceptacji projektów lub wydruków próbnych. 

3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (jak brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów) 

4. W momencie kiedy Zamawiający chce anulować zamówienie musi jak najszybciej skontaktować się z Wykonawcą pod nr tel: 500 230 210. Po bezpośrednim kontakcie z firmą ABC DIGIT należy wysłać e-mail z potwierdzeniem anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia jest możliwe, gdy pliki nie znalazły się jeszcze w druku lub innej obróbce. 

5. Pliki przesyłane przez Zamawiającego powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie internetowej. Jeżeli pliki nie są przygotowane według opisu zamieszczonego na stronie Wykonawca nie odpowiada za końcowy efekt nadesłanego zlecenia. 

6. W przypadku nadesłania przez Zamawiającego pracy, co, do której istnieje pewność, że próba wydrukowania jej na pewno się nie powiedzie (tj. wydruk jest niemozliwy), Zamawiający zostanie o tym powiadomiony i poproszony o ponowne przesłanie prawidłowo wykonanych plików. W takim przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o czas konieczny do ponownego przesłania plików oraz ich obróbki. 

7. Wykonawca nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść i kolorystykę przesłanych prac oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac. 

8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do minimalnych odchyleń w obrębie kolorystyki drukowanych plików. Odchylenie w kolorystyce od przesłanego wzorca może wynosić do 5% w stosunku do gotowego produktu. Niewielkie różnice kolorystyczne mogą również wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub tego samego druku realizowanego jednak na innej maszynie drukującej (rozne profile kolorystyczne dostosowane do różnych podłoży, atramentów itp.). 

9. Wykonawca oceniajac na życzenie Zamawiajacego projekt ocenia jego wartości techniczne tj rozdzielczość, proporcje do danego wymiaru itp. Ocenie nie podlegaja kolory, wartość merytoryczna projektów. Wykonawca oceniajac nadesłane prace nie ma na myśli oceny gustu, efektu dla oka itp - brak mozliwosci przewidzenia czego klient oczekuje.

10. Wykonawca nie odpowiada za błędy wynikajace z koniecznosci konwersji pliku Corel na pdf lub tiff.


11. Wymienione powyżej różnice nie podlegają reklamacji. 

12. W przypadku nie dostarczenia przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego dla nadesłanej pracy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za końcowy efekt gotowego produktu.